Bai. Konbentzimentu osoz
Bateri behintzat eusten deutsat
Ez. Lehenengo astean ahalegindu nintzan baina gero betikora bueltau naz